Geen onderdeel van een categorie

Digitalisering transportdocumenten verhoogt transparantie en traceerbaarheid van afvaltransporten

By mei 9, 2019 juli 9th, 2019 No Comments
hero ewastra e-Way bills for transporting tracing waste

Brussel, 15 mei 2019 – Op 15 mei lanceert federaal minister Philippe De Backer het digitale platform ewastra. Dit gebruiksvriendelijk online platform stelt bedrijven in staat om de verplichte vrachtbrieven en identificatieformulieren voor afvaltransporten op een laagdrempelige manier te digitaliseren, wat de administratieve verplichtingen voor afvaltransporten efficiënter, transparanter en traceerbaarder maakt.

Elk afvaltransport gaat gepaard met verplichte papieren documenten (vrachtbrieven en identificatieformulieren), alsook enkele bijkomende stukken die aangeven waar de afvalstoffen vandaan komen, wie ze meeneemt en waar ze weer worden afgeleverd. Deze documenten helpen de wetgever en de ordehandhavers om de transporten correct te kunnen controleren en ook om in geval van calamiteiten de juiste maatregelen te treffen.

De huidige aanpak brengt helaas de nodige administratieve rompslomp en papierslag met zich mee. Het bedrijf moet de documenten voorbereiden, de chauffeur moet overal uitstappen en de juiste bon laten ondertekenen, er moeten dubbeltjes voor ontvangst worden achtergelaten …

Om de transparantie en de traceerbaarheid van afvaltransporten te verbeteren sloegen sectorfederaties go4circle en COBEREC de handen in elkaar met softwareontwikkelaar Pionira voor de ontwikkeling van ewastra.

“Met hun digitaal platform ‘ewastra‘ worden alle documenten die afvaltransporteurs nodig hebben, gedigitaliseerd. En dat voor elke stap in de keten: van het aanmaken van de documenten tot de ondertekening en de levering ervan. Daarmee zorgen zij zowel voor meer transparantie en traceerbaarheid als voor tijdswinst voor de bedrijven. Weg met Kafka, pure win-win.   Digitalisering en administratieve vereenvoudiging zijn hefbomen om onze economie te moderniseren, te digitaliseren en zo onze economie productiever en competitiever te maken. Dat moet ook voor de volgende regering een prioriteit zijn.”

– Federaal Minister Philippe De Backer (o.a. Digitale Agenda, belast met administratieve vereenvoudiging)

Ewastra (electronic waste transport and traceability system) digitaliseert niet alleen de documenten die verplicht zijn bij elk afvaltransport, het digitaliseert ook elke stap in het proces: van het aanmaken van de documenten tot de ondertekening bij levering/ontvangst (via app, tablet, boordcomputer of het online webplatform).

Bovendien biedt het platform alle betrokken partijen (transporteur, leverancier, bevoegde instanties) real-time toegang tot alle documenten (pdf) van alle afvaltransporten, en eventueel zelfs bijbehorende foto’s. Wat de transparantie en de traceerbaarheid van afvaltransporten verhoogt.

Ewastra werd door de bevoegde instanties geanalyseerd en goedgekeurd voor gebruik. Wie zijn transportdocumenten via ewastra regelt is met andere woorden perfect in orde met de Vlaamse en de Waalse wetgeving voor afvaltransporten, en met de federale regelgeving betreffende het vervoer voor rekening van derden (CMR).

Persmap

Meer informatie over ewastra en het lanceringsevent bij Stora Enso van 19 mei 2019 vindt u in de digitale persmap.


 

Go4circle is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 220 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. www.go4circle.be

COBEREC is de overkoepelende Belgische patronale beroepsvereniging die de sector van bedrijven die actief zijn in de recuperatie en recyclage van ferro- en non-ferrometalen, papier en karton, textiel en kunststoffen vertegenwoordigt. www.coberec.be

Pionira NV biedt via Xynaps onderscheidende en innovatieve nationale en internationale oplossingen voor transport en logistiek, gericht op het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie in de logistieke administratieve processen. Een generieke oplossing voor het digitaal ondertekenen van documenten. www.pionira.be 

Stora Enso Langerbrugge te Gent produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, papierafval. De papierfabriek exploiteert ook twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en in meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet groene energie naar Volvo Car Gent. De papierfabriek van Gent zette in 2018 verder in op additionele hernieuwbare energie door de bouw van drie windturbines op haar site.

 

ewastra logo             Pionira-logo